S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

Objectiu de la convocatòria 

Promoure l'actualització del nivell de coneixements, l'aprenentatge de noves tècniques i mètodes, l'establiment o la consolidació de vincles entre equips de recerca i institucions espanyoles i iberoamericanes. 

Característiques principals 

El candidat ha de tenir vinculació funcionarial o contractual amb la universitat i ha de presentar un pla de treball per a l'estada (vegeu la documentació específica que cal presentar si ho feu per la UPF). En el cas d'alumnes de doctorat caldrà acreditar la seva adscripció a la universitat.

Els candidats han de tenir preferentment menys de 35 anys. 

El projecte ha de ser un treball de recerca bàsica, estratègica o aplicada o un desenvolupament experimental o transferència de coneixement, incloses la innovació i les capacitats d'assessorament, supervisió i docència, gestió dels coneixements i drets de propietat intel·lectual i l'explotació de resultats de recerca. 

L'ajut s'atorga per a estades en algun centre o universitat iberoamericana diferent del país d'origen. 

Nombre de beques:101. 

Dotació: 5.000 euros per a despeses de viatge i manutenció. 

Durada: un mínim de 2 mesos per a professors i investigadors, i un mínim de 4 mesos per a estudiants de doctorat. 


Lloc de presentació
La sol·licitud es realitzarà exclusivament mitjançant la web del programa: 
 www.becas-santander.com

Documentació
Tal i com indica la convocatòria s'ha d'emplenar el formulari i aportar la documentació que demana cada universitat.

Caldrà aportar la següent documentació:
- CV abreujat (màx. 4 pàgines).
- Expedient Acadèmic.
- Descripció de l'estada (màx. 1 pàgina)
- document d'activitats del doctorand.
- un cop finalitzada l'estada, presentar un breu informe.

Aquesta documentació s'ha d'enviar a escola.doctorat@upf.edu, indicant a l'assumpte "Beca Santander". El termini per enviar-la és el 16/03/20.

Resolució

S'informarà de la persona beneficiària a l'aplicatiu de Becas Santander 16/4/2020Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona