S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

El programa de beques de doctorat INPhINIT té com a finalitat atraure joves investigadors de qualsevol nacionalitat que desitgen dur a terme estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès. Promogut per l'Obra Social "la Caixa", és un programa que té l'objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal mitjançant la contractació d'estudiants internacionals excel·lents, als quals s'ofereix un entorn atractiu i competitiu per fer recerca d'excel·lència.

El programa es divideix en dues modalitats:

 • INPhINIT- Incoming: 35 beques per a investigadors que volen dur a terme el seu projecte de tesi en centres de recerca amb el distintiu "Severo Ochoa" o "María de Maeztu" i els Instituts de Recerca Sanitaria Carlos III i les unitats portugueses acreditades com a "excel·lents" o "excepcionals" d'acord amb l'avaluació de la Fundação de Ciência e Tecnologia.

  Aquesta modalitat està dirigida exclusivament a les disciplines STEM: ciències de la vida i la salut, ciències experimentals, física, química i matemàtiques.

  Per dur a terme la recerca en institucions espanyoles, els candidats han d'haver residit a Espanya durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys , mentre que per les institucions portugueses els candidats han d'haver residit a Portugal durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys.

 • INPhINIT - Retaining: 30 beques per investigadors que vulguin dur a terme el seu projecte de tesi en qualsevol àmbit de recerca i en qualsevol universitat o centre de recerca d'Espanya o Portugal.

  Els candidats han d'haver residit o dut a terme la seva activitat principal en el mateix país, Espanya o Portugal, més de 12 mesos en els darrers 3 anys.

Les beques de doctorat INPhINIT ofereixen un salari competitiu i una sèrie d'oportunitats complementàries de formació en habilitats transversals (a través de la col·laboració amb destacades entitats, com Vitae i Oxentia), estades en empreses, incentius un cop completada la tesi, entre altres aspectes que situen aquestes beques entre les més atractives i completes d'Europa.

Què s'ofereix?

- Contracte de tres anys d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya i Portugal, amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, en un entorn estimulant de formació en recerca, amb accés als recursos apropiats: equips, instal·lacions i oportunitats laborals.

- Pla de seguiment: els becaris tenen a la seva disposició un supervisor de doctorat designat pel Centre de Recerca i que és responsable del projecte de recerca. Els becaris han de preparar breus informes de seguiment, en què cal detallar els assoliments principals i les futures metes per a cada un dels apartats que s'inclouen en un pla de desenvolupament professional, a més d'informació sobre les qüestions ètiques que puguin sorgir. Aquests informes els han de signar tant l¿estudiant com el supervisor.

- Programa de formació complementària: a més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereix el Centre de Recerca, el programa INPhINIT estableix un programa de formació complementària integral que inclou Tallers de transferència de tecnologia i esperit emprenedor i sessions de desenvolupament professional.

- Estades: ofereixen estades en l'àmbit acadèmic i industrial per millorar les futures oportunitats professionals.

Per fer la sol·licitud de la beca de Doctorat INPhINIT, cal fer un clic a l'enllaç que trobaràs a continuació per crear un compte personal i omple el formulari de sol·licitud en línia.

Web de sol·licituds de beques "la Caixa"

Per poder ser admesos, els candidats han de complir amb els requisits següents:

 • Experiència: a la data de tancament de la convocatòria els candidats han d¿estar en els primers quatre anys (experiència de recerca equivalent a temps complet) de la seva carrera investigadora i no haver obtingut un títol de doctorat amb anterioritat o estar en condicions de sol·licitar-lo.

 • Expedient acadèmic: en el moment de la contractació, els candidats han de complir amb una de les següents opcions:

  - Haver finalitzat els estudis que condueixen a la obtenció d'un títol universitari oficial espanyol (o d'un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior) de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 crèdits han de correspondre a un nivell de màster.

  - Haver completat un grau en una universitat no adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior que doni accés als estudis de doctorat. La verificació del nivell d'estudis equivalent als anteriorment esmentats serà realitzada per la universitat quan s'iniciï el procediment d'admissió.

 • Mobilitat: per candidats que desitgen fer el doctorat a centres o unitats espanyoles: els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de la convocatòria.

  Per candidats que desitgen fer el doctorat en unitats portugueses: els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria.

  Les estades curtes, com ara les vacances, realitzades en un país diferent al de residència habitual (on s'ha dut a terme l'activitat principal), es consideraran períodes transcorreguts en el país de residència habitual.

 • Nivell d'anglès: els candidats han de tenir un nivell demostrable d¿anglès (B2 o superior).

 • Candidatura completa: només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.

Modalitat Incoming

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s¿estableixen a les bases de la convocatòria.

6 de febrer de 2019
Tancament de la convocatòria.

20 de febrer de 2019
Data límit per presentar el certificat d¿idioma.

23 d¿abril de 2019
Comunicació del resultat de la preselecció i convocatòria a entrevistes.

28 i 29 maig de 2019
Entrevistes de selecció a Barcelona.

4 de juny de 2019
Comunicació del resultat final.

Des del 4 de juny fins el 5 de juliol de 2019
Acord centre-becari.

Modalitat Retaining

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s¿estableixen a les bases de la convocatòria.

27 de febrer de 2019
Tancament de la convocatòria.

13 de març de 2019
Data límit per presentar el certificat d¿idioma.

24 de maig de 2019
Comunicació dels resultats de la preselecció i convocatòria a entrevistes.

19- 20- 21 de juny de 2019
Entrevistes de selecció a Barcelona.

2 de juliol de 2019
Comunicació del resultat final.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona