S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Objectiu de la convocatòria
Atorgar ajuts per a estades breus per a investigadors i estudiants predoctorals a qualsevol centre finès en qualsevol camp acadèmic.

Característiques principals

El programa està obert a joves investigadors predoctorals (després del Màster però no postdoctorals). Es dóna prioritat a les sol·licituds de Rússia, Xina, india, Brasil, Xile i Nord-Amèrica.

Cal tenir contacte previ amb la institució finesa acollidora. Serà aquesta Institució la que demanarà l'ajut al CIMO.

Durada
entre 3 i 12 mesos.

Dotació
1.500 euros mensuals.
Lloc de presentació

Cal tramitar l'admissió a un programa de doctorat d'una universitat finesa (més informació).

Serà aquesta la que tramitarà la sol·licitud d'ajut al CIMO.

Applications should be submitted at least 5 months before the intended scholarship period. Decisions will be made within approximately 3 months after receipt of application.


Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona