S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Objectiu

El nou programa de beques de postdoctorat Junior Leader "la Caixa" està destinat a la contractació d'investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol o portuguès. Promogut per l'Obra Social "la Caixa", aquest programa té els objectius de fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics, als quals se'ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d'excel·lència.

Modalitats

El programa Junior Leader té dues modalitats diferents:
 • Junior Leader "la Caixa" - Incoming: vint-i-dos beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats als quals se'ls ofereix un contracte laboral de tres anys per dur a terme un projecte de recerca en els centres acreditats amb els distintius Severo Ochoa o María de Maeztu, Instituts d'Investigació Sanitària Carlos III i centres avaluats com a excel·lents i excepcionals per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia de Portugal.

  Per institucions espanyoles, els candidats hauran d'haver residit a Espanya menys de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d'haver residit a Portugal menys de 12 mesos en els últims tres anys.

 • Junior Leader "la Caixa" - Retaining:onze beques de postdoctorat per a investigadors de totes les nacionalitats per dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d'Espanya o Portugal. Per institucions espanyoles, els candidats hauran d'haver residit a Espanya més de 12 mesos en els últims tres anys mentre que per a institucions portugueses, els candidats hauran d'haver residit a Portugal més de 12 mesos en els últims tres anys.

A través d'un programa de formació complementària d'excel·lència, aquestes beques es proposen consolidar les habilitats de recerca i fomentar la carrera científica independent com a opció de futur professional.

Contracte de treball

Els investigadors del programa Junior Leader "la Caixa" disposaran d'un contracte de tres anys d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya, i també amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, amb accés als recursos, els equips i les instal·lacions apropiats.  


Pla de treball

Els investigadors becats tindran un pla de desenvolupament de carrera científica d'acord amb el projecte que vulguin realitzar i adaptat als seus interessos i les seves perspectives. Els investigadors hauran de preparar informes cientificotècnics en què cal que detallin els principals èxits i les futures metes, a més de les qüestions ètiques que hi puguin sorgir.


Programa de formació complementària

A més de la dotació econòmica, el programa Junior Leader inclou un programa de formació interdisciplinari, centrat en aspectes com ara la innovació i el lideratge. Aquest programa està dissenyat especialment per empreses internacionals líders en el sector:Oxentia, la consultora de transferència tecnològica d'Oxford University Innovation Ltd i. Vitae, una organització britànica líder en l'aprofitament del potencial dels investigadors mitjançant la transformació del seu desenvolupament professional.

Se celebraran tres sessions presencials:al principi de la beca, durant el segon any i durant el tercer any. Cadascuna tindrà entre dos i cinc dies de durada, i hi han de participar tots els becaris d¿una mateixa convocatòria, independentment del seu àmbit disciplinari. La Fundació Bancària "la Caixa" sufragarà el cost íntegre d'aquestes sessions i les despeses d'allotjament dels becaris.

Estades de recerca

Tant els centres de recerca com la Fundació Bancària "la Caixa" oferiran als becaris Junior Leader estades en l'àmbit acadèmic i industrial, per tal de complementar la seva carrera investigadora amb una experiència pràctica i intersectorial, que els permetrà incrementar les seves habilitats transversals. Els becaris podran triar entre una selecció d¿entitats col·laboradores nacionals i internacionals.

Mentoring

Cada becari pot optar a l'assignació d'un mentor de l'Associació de Becaris de "la Caixa", en funció de la seva disciplina acadèmica o del seu interès de recerca.

Requisits del subprograma Incoming:

Poden accedir al programa Junior Leader els investigadors de totes les nacionalitats. Per poder ser-hi admesos, els candidats han de complir els requisits següents:
 • Experiència:haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S'entendrà com a data d'obtenció del títol de doctorat la de l'acte de defensa de la tesi doctoral.

 • Mobilitat:per candidats que s'apliquen a centres o unitats espanyoles:Els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

  Per candidats que s'apliquen a unitats portugueses:els candidats no poden haver residit ni haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

 • Candidatura completa:només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.

Requisits del subprograma Retaining:

Poden accedir al programa Junior Leader els investigadors de totes les nacionalitats. Els becaris Junior Leader - Retaining podran dur a terme el seu projecte de recerca en una universitat o centre de recerca espanyol o portuguès.

Per poder ser-hi admesos, els candidats han de complir els requisits següents:

 • Experiència: haver obtingut el títol de doctor entre els dos i set anys anteriors al tancament de la convocatòria. S'entendrà com a data d'obtenció del títol de doctorat la de l'acte de defensa de la tesi doctoral.

 • Mobilitat:per a candidats que s'apliquen a centres o universitats espanyoles:Els candidats han d'haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

  Per a candidats que s'apliquen a centres o universitats portugueses:els candidats han d'haver residit o haver dut a terme la seva activitat principal (treball, estudis, etc.) a Portugal durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a data de tancament de convocatòria. Les estades curtes, com les vacances, no es tindran en compte.

 • Candidatura completa: només els candidats que presentin una candidatura que compleixi tots els requisits de la convocatòria podran ser admesos.Dotació econòmica

La dotació econòmica màxima serà de 305.100 € en 3 anys.

Les sol·licituds es presentaran via l'aplicació de beques de la Fundació la Caixa: https://www.lacaixafellowships.org/index.aspx


Terminis per ambdues modalitats:

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

12 de juliol de 2018
Data d'inici de presentació de sol·licituds

26 de setembre de 2018
Tancament de la convocatòria

20 de desembre de 2018
Notificació dels resultats de preselecció

De l'11 al 13 de febrer de 2019
Entrevistes de selecció a Barcelona

26 de febrer de 2019
Publicació dels resultats de la seleccióAquells investigadors del departament de DTIC i CEXS que estiguin interessats en participar de la modalitat Incomming caldrà que enviïn un correu electrònic a spc.recerca@upf.edu informant de la seva intenció de sol·licitar l'ajut.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona