S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

L'objectiu és atorgar ajuts de 3 anys per a la contractació de laboral de personal tècnic de suport destinats a la manipulació d'equipaments, instal·lació i resta d'infraestructures d'I+D+I amb la finalitat d'incrementar i millorar les prestacions i el rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques.

Requisits dels candidats

Els candidats han d'estar en possessió de la titulació exigida: llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat; diplomats  o Tècnics Superiors (FP).

Els candidats no hauran d'estar vinculats a l'entitat amb la qual sol·licita l'ajut en la data de presentació de la sol·licitud.

Característiques dels ajuts

La contractació del tècnic tindrà una durada de 3 anys.

El contracte haurà de ser a jornada completa.

La contractació requereix el cofinançament (vegeu "compromís de cofinançament") per part de l'IP del grup de recerca/infraestructura/departament/UCA al qual s'incorpori el tècnic.


 

Els candidats hauran de:

1.- Emplenar la seva part de la sol·licitud a la seu electrònica del Ministerio des del 30/01/2019 fins el 13/02/2019 (15.00 h.) amb els documents següents:

- Memòria de l'actuació i de l'activitat a realitzar

- Model de Currículum Vitae

- Currículum Vitae Normalizat (CVN)

Classificació de les Àrees científiques

- Codis NABS


2.- Lliurar la documentació al Servei de Recerca de la UPF (Edifici Mercè Rodoreda, Campus Ciutadella, despatx 23.002) abans de les 12.00 h del 15/02/2019:

- Formulari de sol·licitud degudament signat.

- Còpia de la titulació pel qual es demana l'ajut.

- Compromís de cofinançament degudament signat per l'IP del Grup de recerca/infraestructura o del/la director del Departament/UCA al qual es vulgui incorporar.Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona