S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
Els Premis de Mobilitat d'Investigadors de YERUN (YRMA) són premis competitius per a estudiants de doctorat, postdoctorals i investigadors, equivalents als perfils d'investigació Euraxess R1 i R2 de
les universitats de YERUN
. El programa ofereix suport perquè els investigadors realitzin un mínim d'1 setmana d'estada en una o dues institucions associades de YERUN d'un país diferent.

El programa ofereix:

- Treballar amb altres acadèmics de YERUN en un projecte d'investigació, publicació o una nova activitat col·laborativa.
- Promoure la investigació multidisciplinària a través de la xarca YERUN.
- Enriquir les oportunitats de recerca i formació dels estudiants de doctorat, acadèmics de postgrau i postdoctorals dins de la xarxa YERUN.

Premi:1.000 euros per cobrir les despeses de l'estada de recerca.

Elegibilitat

- Investigadors R1 i R2 de les universitats de YERUN. Els investigadors de les institucions no YERUN no són elegibles.
- Els premis només s'utilitzaran per visitar altres institucions de YERUN en un país diferent de la vostra institució d'origen.
- Les sol·licituds s'han presentar amb una carta de suport signada pel departament que acollirà la persona seleccionada.
- Els investigadors que han estat adjudicats anteriorment amb una YRMA no són aptes per sol·licitar de nou la convocatòria.

Com aplicar?


- Cal contactar amb la universitat d'acollida de YERU que vulgueu visitar, accepteu el motiu de la visita i les dates provisionals.
- Cal proporcionar una carta del departament de recepció.
- A la sol·licitud cal especificar les activitats previstes a la institució d'acollida (presentació de la recerca principal a un públic objectiu;assistir a un esdeveniment de recerca i/o formació, ...).

Aquest és l'enllaç per accedir al formulari de la sol·licitud. Si s'ha enviat correctament, rebreu un correu electrònic de confirmació.

Criteris d'avaluació


La qualitat de la sol·licitud presentada s'avaluarà d'acord amb els criteris següents:

- Descripció dels resultats a curt termini (publicacions conjuntes, propostes de finançament conjunt) i probabilitat de resultats significatius a llarg termini (futures activitats conjuntes).
- Qualitat de la descripció de la proposta (activitats planificades durant la visita).
- Equilibri entre prioritats de recerca i propostes interdisciplinàries. Contribució a noves línies de col·laboració entre les institucions de YERUN.
- Compromís del departament de YERUN per donar suport a la visita.

El grups d'avaluadors són de les institucions de YERUN. Cada sol·licitud serà avaluada per dos avaluadors diferents. Es tindrà en compte l'equilibri interdisciplinar de les propostes.

Es concediran a les millors 40 sol·licituds. Tots els sol·licitants rebran un correu electrònic informant-los sobre el resultat de la seva sol·licitud.


Cal enviar còpia de la vostra sol·licitud a: spc.recerca@upf.edu amb el títol: Yerun Mobility Awards 2019-2020.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona