S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 

El Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d'Occitània obren un fons de suport Covid-19 amb un import total de 700.000 euros provinent dels fons propis de l'Euroregió AECT Pirineus Mediterrània. L'objectiu general d'aquest fons de suport Covid-19 (esmentat com a FS Covid-19) és contribuir a proporcionar una resposta compartida a escala euroregional a les conseqüències conjunturals provocades a curt termini per aquesta crisi i, sobretot, als reptes estructurals que suposa. Aquest objectiu general es desglossa en objectius específics, en funció de la temàtica tractada:

Innovació

1 Innovació al servei d'una Euroregió autosuficient en matèria agroalimentària.

El pressupost total per aquest objectiu és de 200.000 € repartit de la següent manera:

1.1 Projectes innovadors de l'àmbit agroalimentari que tinguin impacte en les cadenes de valor de producció i distribució:L'ajuda pels projectes seleccionats serà de entre 60.000 € a 100.000 € com a màxim.

1.2 Projectes de foment de la connexió d'entitats del ecosistema del sector agroalimentari innovador de la Euroregió:Pressupost dedicat al resultat 1.2:10.000 €.

Educació superior

2 Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant els reptes de l'educació a distància.

Pressupost total:100.000 €. L'ajuda pels projectes seleccionats serà de entre 20 000 € a 40 000 € per projecte

Turisme

3 L'Euroregió:una destinació segura, sana i resilient".

Pressupost total:100.000 €

3.1 Reaccionar davant la crisi de la Covid-19, projectant les bones pràctiques:Identificar i impulsar 3 projectes pilot;i, Elaborar una guia de bones pràctiques d'adaptació.

Pressupost pel objectiu 3.1 :60.000 € amb 20.000 € màxim per cada projecte pilot.

3.2 Reunir experts euroregionals en l'àmbit turístic (economistes, sociòlegs, científics) i definir una estratègia per a un turisme segur davant de futures crisis sanitàries.

Pressupost pel objectiu 3.2 :40.000 €.

Medi ambient &Canvi climàtic

4 Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris de l'Euroregió, en particular en l¿àmbit del reciclatge i aprofitament dels recursos tèxtils.

Pressupost total pel projecte seleccionat :70.000 €.

5 Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.

Pressupost total:30.000 €.

Cultura

6 Donar suport als joves creadors en la producció cultural del futur i promoure la digitalització dels continguts artístics.

Pressupost total:200.000 €. Cada projecte podrà rebre com a màxim fins a 20.000 €.

Elegibilitat:

-Finançament fins el 80% del pressupost de cada projecte.

-Durada màxima dels projectes:18 mesos

-Socis de "territoris" de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, àmbit geogràfic de competència dels seus membres:Illes Balears, Catalunya i la regió d'Occitània.

-Beneficiaris elegibles:consultar bases pàgines 10-11

-Bases de la convocatòria: enllaç

Data límit de presentació de propostes:31 d'octubre del 2020Bases de la convocatòria: enllaç
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona