S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 


El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació convoca els premis següents:

- Premi Nacional de Recerca

- Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

- Premi Nacional de Comunicació Científica

- Premi Nacional de Mecenatge Científic

- Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I

Amb l'objectiu de fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país.

Premi Nacional de Recerca

Té com a finalitat premiar l'investigador o la investigadora del sistema català de recerca i innovació incloses les empreses i fundacions o que desenvolupi la seva activitat fora de Catalunya, que hagi contribuït durant la seva trajectòria professional de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits:ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia.

Requisits

- Podran presentar candidatures les universitats, els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Les persones candidates han de tenir una reconeguda relació amb Catalunya. No és indispensable que en siguin originàries, ni que hi treballin o hi hagin treballat.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 40.000 euros.

Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

Té com a finalitat estimular i reconèixer l¿esforç dels les joves investigadors, del sistema català de recerca i innovació incloses les empreses i fundacions o que desenvolupin la seva activitat fora de Catalunya, que hagin destacat internacionalment en la seva trajectòria professional per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca.

Requisits

- Podran presentar candidatures les universitats, els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Poden aspirar al premi els investigadors en actiu que no hagin complert 40 anys a la data de tancament d'aquesta convocatòria i que actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 10.000 euros.

Premi Nacional de Comunicació Científica

Té com a objecte el reconeixement de l¿activitat de divulgació de la ciència i la seva promoció per a potenciar l'interès de la ciutadania per la ciència.

Requisits

Es premiarà la millor iniciativa de comunicació i divulgació científica feta a Catalunya en qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions i festivals, entre d'altres), així com els professionals d'aquests àmbits.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Premi Nacional de Mecenatge Científic

Té la finalitat de reconèixer i estimular la col·laboració privada en l'aportació de fons filantròpics per a la recerca a Catalunya i a nivell internacional.

Requisits

Es premiarà a les persones, empreses o entitats que hagin realitzat alguna donació o contribució a la generació de recursos filantròpics per promoure o recolzar projectes científics a Catalunya.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I

Té com a finalitat reconèixer les activitats de partenariat publicoprivat en recerca i en l'àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats d'R+I a Catalunya.

Requisits

Es premiarà a les persones, entitats o empreses per les seves iniciatives de foment de la cooperació entre el sector públic i el privat en les activitats de recerca i la impulsió de programes de finançament privat de la recerca i la innovació.

Dotació

El premi ofereix una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Documentació

La presentació de candidatures es farà a través de la pàgina web de la FCRi (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.La presentació de candidatures es farà a través de la pàgina web de l'FCRi 
 on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona