S'està carregant...
Saltar al contingut
 
 
L'objectiu de la convocatòria és donar impuls a la recerca i facilitar la progressiva consolidació del col·lectiu d'investigadors i científics arrelats a Catalunya mitjançant la contractació de nous investigadors i la seva incorporació al sistema català de recerca.

En la convocatòria 2021 s'ofereixen 10 places pertanyents a les àrees de coneixement següents:

- Ciències Experimentals i Matemàtiques
- Ciències de l'Enginyeria

 Requisits candidat

- Haver obtingut el títol de doctor, preferentment, abans del 2017.
- Tenir realitzats, com a mínim, 4 anys d'estades internacionals, a nivell predoctoral i/o postdoctoral, a centres de reconegut prestigi internacional.
- Només aquells candidats/es amb una sòlida trajectòria científica i una excel·lent capacitat de lideratge seran considerats/des.
- El candidat que tingui una posició permanent com investigador a Catalunya en els darrers 24 mesos no serà elegible.

Condicions
- Seran contractats permanentment per l'ICREA i treballaran en universitats i centres de recerca catalans.
- Els salaris estaran en línia amb els de les universitats catalanes.
- Seran avaluats als 3 anys (i posteriorment cada 5 anys de contracte). Una avaluació positiva dóna peu a una promoció salarial.
- La incorporació es farà abans de setembre del 2022.

Número de places:10

[Nota preliminar:per poder presentar-se amb una expressió d'interès (EoI) de la UPF, la persona candidata ha d'obtenir l'aval del departament de la UPF al qual es vol vincular (vg. 2). La direcció del departament en qüestió ha de notificar aquest aval per avançat al Servei de Recerca amb un correu electrònic a spc.recerca@upf.edu]

 

1. La persona candidata ha de presentar la sol·licitud en anglès i cal que segueixi els passos següents:

1.1. Registrar-se a la web de l'ICREA:https://www.icrea.cat/.

1.2. Entrar a l'aplicatiu i emplenar el formulari en línia, en el qual s'ha de fer constar:

- Les dades personals i professionals

- Una declaració de la recerca feta en els darrers cinc anys (màxim de 2.000 caràcters)

- Les 5 publicacions principals

- Una breu proposta explicant l'elecció d'institució i el futur pla de recerca (statement of purpose:màxim de 3.000 caràcters)

 

1.3. Pujar a l'aplicatiu el CV (en anglès, en format .pdf, màxim 15 pàgines i fins a 4Mb).

 

1.4. Pujar a l'aplicatiu les dades de contacte de quatre persones que avalin la candidatura, de les quals almenys dues han de presentar cartes de referència (en anglès i en format .pdf).

 

1.5. Seguir les instruccions per generar un formulari d'expressió d'interès (EoI) per a la UPF. L'aplicatiu també genera un enllaç URL. Cal que les persones candidates trametin el formulari EoI i l'enllaç URL a la direcció del departament al qual es vol vincular.

 

 2. La tramitació del formulari d'expressió d'interès (EoI) inclou els passos següents:

2.1. Rebut el formulari EoI de mans de la persona candidata, el departament és fa responsable d'emplenar-lo adequadament.

 

2.2. Un cop enllestit el formulari EoI, la direcció del departament ha d'enviar-lo al Servei de Recerca (spc.recerca@upf.edu), junt amb l'enllaç URL corresponent (vg. 1.5).

 

2.3. Des del Servei de Recerca es tramitarà la signatura del vicerector i es pujarà el formulari EoI a l'aplicatiu mitjançant l'enllaç URL que s'ha aportat.


El termini per fer arribar les propostes d'expressió d'interès al Servei de Recerca és el dia 2 de març a les 14.00 h (el termini d'ICREA és el 12 de març a les 14.00 h).

Els candidats poden demanar l'acceptació de més d'una institució, en aquest cas, cada institució farà la seva expressió d'interès.Protecció de dades de caràcter personal
Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona