Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Universitat Pompeu Fabra Barcelona
 

Convocatòria de Beques de "la Caixa" per a estudis de doctorat en centres d'investigació espanyols d'excel·lència "INPhINIT"

Informació de la convocatòria

Referència: 6519 Àmbit científic: Genèric
Tipus d'ajut: Ajuts predoctorals Estat: Tancat
Entitat: FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA Administració convocant: Empreses i institucions
Data de publicació: 09/11/2020 Text convocatòria: web

Terminis de presentació de sol·licituds

Al Servei de Recerca A l'entitat Observacions
01/02/2021 04/02/2021 Modalitat Incoming
09/11/2020 25/02/2021 Modalitat Retaining

Característiques principals

El programa de beques de doctorat INPhINIT té com a finalitat atraure joves investigadors de qualsevol nacionalitat que desitgen dur a terme estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès. Promogut per l'Obra Social "la Caixa", és un programa que té l'objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i Portugal mitjançant la contractació d'estudiants internacionals excel·lents, als quals s'ofereix un entorn atractiu i competitiu per fer recerca d'excel·lència.

El programa es divideix en dues modalitats:

Les beques de doctorat INPhINIT ofereixen un salari competitiu i una sèrie d'oportunitats complementàries de formació en habilitats transversals (a través de la col·laboració amb destacades entitats, com Vitae i Oxentia), estades en empreses, incentius un cop completada la tesi, entre altres aspectes que situen aquestes beques entre les més atractives i completes d'Europa.

Què s'ofereix?

- Contracte de tres anys d'acord amb la legislació laboral vigent a Espanya i Portugal, amb les disposicions en matèria de salut i seguretat laboral i de seguretat social, en un entorn estimulant de formació en recerca, amb accés als recursos apropiats:equips, instal·lacions i oportunitats laborals.

- Pla de seguiment: els becaris tenen a la seva disposició un supervisor de doctorat designat pel Centre de Recerca i que és responsable del projecte de recerca. Els becaris han de preparar breus informes de seguiment, en què cal detallar els assoliments principals i les futures metes per a cada un dels apartats que s'inclouen en un pla de desenvolupament professional, a més d'informació sobre les qüestions ètiques que puguin sorgir. Aquests informes els han de signar tant l¿estudiant com el supervisor.

- Programa de formació complementària: a més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereix el Centre de Recerca, el programa INPhINIT estableix un programa de formació complementària integral que inclou Tallers de transferència de tecnologia i esperit emprenedor i sessions de desenvolupament professional.

- Estades: ofereixen estades en l'àmbit acadèmic i industrial per millorar les futures oportunitats professionals.


Accediu a les FAQs

Presentació de sol·licituds

Per fer la sol·licitud de la beca de Doctorat INPhINIT, cal fer un clic a l'enllaç que trobaràs a continuació per crear un compte personal i omple el formulari de sol·licitud en línia.

Web de sol·licituds de beques "la Caixa"

Per poder ser admesos, els candidats han de complir amb els requisits següents:


Accediu a les FAQs

Important

Modalitat Incoming

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

4 de febrer de 2021
Tancament de la convocatòria.

18 de febrer de 2021
Data límit per presentar el certificat d'idioma.

22 d'abril de 2021
Comunicació del resultat de la preselecció i convocatòria a entrevistes.

25, 26 i 27 maig de 2021
Entrevistes de selecció a Barcelona.

7 de juny de 2021
Comunicació del resultat final.

Del 7 al 30 de juny de 2021
Acord centre-becari.

Modalitat Retaining

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

25 de febrer de 2021
Tancament de la convocatòria.

11 de març de 2021
Data límit per presentar el certificat d'idioma.

21 de maig de 2021
Comunicació dels resultats de la preselecció i convocatòria a entrevistes.

14,15 i 16 de juny de 2021
Entrevistes de selecció a Barcelona.

30 de juny de 2021 
Comunicació del resultat final.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Gestió de la recerca", titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar els ajuts i els convenis de R+D+I. Aquestes dades només podran ser cedides quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justificació d'ajuts oficials), i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona